English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 601 Rinøyvåg
(Objekt Id: 9269)
(Sist oppdatert: 02.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 528163 m. Nord: 7584693 m.
Lengdegrad: 15.6847510 Breddegrad: 68.3737640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Lødingen granitt Klassifikasjon: Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Bergartsflate"

Forekomstbergart
Litologi: Granitt Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Datering: 1646 (-36\+36) million år Metode: Rb/Sr
Genese: Dypbergart Form:
Hovedtekstur: Foliert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Tysfjord-Rombaksbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Granitten er en del av det prekambriske grunnfjellet. Datering av bergarten har gitt en alder på ca. 1650 mill år. Langs veien på strekningen Erikstad til Rinøyvågen er det granitt i veiskjæringene som er litt varierende rosa farget og over henimot rosa-grå granitt. Granitten i Rinøyvåg er middels- til grovkornet med svak foliasjon. Granitten er kun brukt til framstilling av polerte plater. Vurdering Logistisk ligger området gunstig til. Lokaliteten har gunstig topografi for bryting. Steinen vil være en av de lavprisede typene, og markedet må ligge godt til rette dersom regningssvarende drift kan etableres. Volumet med lite oppsprukket granitt er stort. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er kalifeltspatt og kvarts. I underordenet mengde opptrer plagioklas og biotitt. Aksessorisk finnes amfibol.
Historikk
Mineralutvikling AS har vurdert steinen. Det er også tatt stein til pukk i det buddet der granitten er tatt ut fra for testing.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved Rinøyvågen. Til lokaliteten kommer en ved å ta av fra E10 ved Kanstad og fra krysset til Rinøyvåg er det ca. 24 km langs Rv. 837 mot Lødingen Vestbygd.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse