English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5006 - 604 Hundtjernhalla
(Objekt Id: 9311)
(Sist oppdatert: 08.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Snåsavatnet (1723-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 637319 m. Nord: 7106692 m.
Lengdegrad: 11.8141650 Breddegrad: 64.0596320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 02.des.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Skifer Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Naturflate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ligger 3,5 km sydvest for Hatlingvatn, i nordøsthellinga av Hundtjernhalla. Det er drevet forsøksdrift på tre forskjellige steder. Brudd 1 er såpass oppsprukket at driften er oppgitt. Oppsprekkingen i brudd 2 og 3 er ikke så framtredende som i brudd 1. Skiferen spalter lett og har jevn og pen bruddflate. Driftsmessig ligger forekomsten ugunstig til p.g.a. det store relieff i nordøst-hellinga av Hundtjernhalla. Det antas at det kan tas ut maksimalt 5000 kvadratmeter skifer.
Fri tekst
N. N..: 3,5 km sydvest for Hatlingvatn, nordøsthellinga av Hundtjernhalla. Forsøksdrift på tre forskjellige steder. Brudd 1 er såpass oppsprukket at driften er oppgitt. Oppsprekkingen i brudd 2 og 3 er ikke så framtredende som i brudd 1. Skiferen spalter lett og har jevn og pen bruddflate. Driftsmessig ligger forekomsten ugunstig til p.g.a. det store relieff i nordøst hellinga av Hundtjernhalla. Det antas at det kan tas ut maksimalt 5000 kvadratmeter skifer. Befaring I. L. og AF. 14.9.01: I et område med forskifret rhyodacitt og arkosiske sedimenter. Ikke en del av de typiske skifrene i Li og Snåsa. Ligger under kolle som hurtig gir overfjell. 15 graders fall inn under åsen. Ligger på privat grunn. Vei helt inn til forekomsten. Se beskrivelse ovenfor. Konklusjon: Vurderes i følge N. N.s vurdering. Ekspertvurdering kan gjøres av Snåsakifer AS.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Thorkildsen, Chr. D. , 1965
Geologisk undersøkelse av Hundtjernhalla skiferforekomst, Stod, Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.642;8 sider
Abstrakt:
Forsøksdrift er påbegynt tre steder på forekomsten. Brudd 1 er såpass oppsprukket at driften foreløpig er oppgitt. Oppsprekkingen i brudd 2 og 3 er ikke så fremtredende som i brudd 1. Det skulle derfor være mulig å få ut heller på over 1 m2. Skiferen spalter lett og har jevn og pen bruddflate. Driftsmessig ligger forekomsten ugunstig til på grunn av det steile relieff i nordøsthellingen av Hundtjernhalla. For å nyttiggjøre seg mest mulig av forekomsten, må skiferen antakelig brytes ved palldrift. Høyden mellom pallene bør ikke overstige 5-10 m. Med det fall man har på forekomsten, 30 grader mot SV, er det naturlig å starte en drift i SØ og arbeide seg mot NV, det vil si i strøkretningen. Å angi hvor mye skifer som kan brytes her er vanskelig, da nedre grense for skiferen ikke er kjent på grunn av overdekket, men det antas at man maksimalt kan ta ut ca. 5000 m2 skifer. Dette gjelder forutsatt man kan nyttiggjøre seg all den uttatte skifer og ikke har noe skrap. Det virkelige tall for utnyttbar skifermengde skulle derfor anslås til 2-3000 m2 pr. 10 meters pallhøyde i 20 meters lengde.

Øvereng, Odd; Lund, Bjørn , 1984
Statusrapport for undersøkelser av industrimineraler og bygnings-stein i Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.061;37 sider
Abstrakt:
Rapporten gir status for undersøkelser av industrimineraler og bygnings- stein i Nord-Trøndelag og kommunene: Bjugn, Rissa, Roan, Osen, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag. Statusrapporten bygger på opplysninger som finnes i NGU's arkiver. Rapporten er ment å skulle være et bidrag i planleggingen av et undersøk- elsesprogram for industrimineraler og bygningsstein under selve Nord-Trønd- elagsprogrammet. Det er også foreslått et program for rekognoserende under- søkelser av potensielle forekomster under fase 0. Rapporten vil bli revi- dert ved slutten av fase 0.

Gautneb, Håvard , 1991
Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.267;75 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. UTM koordinater samt en kortfattet beskrivelse av alle forekomstene. Rapporter fra NGUs arkiv og bergarkivet er også knyttet til forekomstene. Sammen med rapporten følger en diskett med et database program for PC der søk og utlisting av forekomstene kan gjøres.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse