English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1507 - 601 Emlemsvågen
(Objekt Id: 9405)
(Sist oppdatert: 07.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Ålesund (1507)
Kart 1:50000: Sykkylven (1219-4) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 366047 m. Nord: 6925428 m.
Lengdegrad: 6.4049010 Breddegrad: 62.4358780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Serpentinitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 07.jan.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det interessante området består av en olivin/serpentin-kropp av uregelmessig form i en granatførende biotittisk-amfibolittisk gneis. Opprinnelig dunitt er omvandlet og består i hovedsak av serpentin og noe talk. Bergarten er gjennomsatt med sprekker og mindre skyvesoner. Størrelsen på forekomsten er uklar, men uten betydning på grunn av forekomstens ufordelaktige mineralogi og oppsprekning. Forekomsten har ikke noen verdi utover det å bli brukt til fyllmasse.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse