English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4636 - 601 Buskøya
(Objekt Id: 9408)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Solund (4636)
Kart 1:50000: Solund (1117-3) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 277735 m. Nord: 6793437 m.
Lengdegrad: 4.8610000 Breddegrad: 61.2119620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Sandstein og konglomerat Ressursundertype: Konglomerat
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 17.jan.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kornstørrelse:

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1996 Regulær drift Selskap/Institusjon:H. Bontveidt

Forekomstbergart
Litologi: Konglomerat Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Konglomeratisk
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ble befart sommeren 1996. Foretaket består i et lite steinbrudd og en bearbeidingshall like ved. Det var ingen produksjon i 1996, og kun små mengder er tatt ut.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse