English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4643 - 601 Ytre Ofredal
(Objekt Id: 9415)
(Sist oppdatert: 27.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Lærdalsøyri (1417-2) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 419267 m. Nord: 6787142 m.
Lengdegrad: 7.4972940 Breddegrad: 61.2103230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 06.jul.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Sognegranitt Klassifikasjon: blokker Farge: Hvit
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Granodioritt Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Ilmenitt Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Sognegranitt, polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1911 - 1972 Regulær drift Drevet i perioder innenfor denne tidsrammen.

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge: Gul-brun farget
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Granoblastisk
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Eksfoliasjon

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Drift på flere forekomster i området foregikk mellom 1911 og 1972. På Ofredalsiden finnes ett stort brudd (hovedbruddet) og et par mindre uttak. Bruddet befinner seg i bratt fjellskråning, der det er drevet på terrengparallelle benker, fra 0.3 til 1 meter tykke. Det er drevet ned til ca. 10 meter under terrengoverflaten. Mot slutten av driften er det tatt ut stein med hardt sprengstoff, slik at steinen nær dagens bruddfront er svært oppsprukket. Sognegranitten er en svært lys granodiorit, og er i noen sammenhenger også kalt trondhjemitt. Sognegranitten har karakter av å være et stort gangkompleks mer enn en sammenhengende kropp. Følgelig er den ganske inhomogen, der grenser mellom ulike granittfaser, inneslutninger av gneis og senere ganger er vanlig å observere. De beste variantene fra forekomsten er svært lys på farge og den "hviteste" av norske granitter og trondhjemitter. Det finnes også noe gråere og mer sortspettete varianter i forekomsten. Det foreligger ingen anslag på fordeling av disse undertypene. Blokkstørrelsen begrenses i første rekke av terrengparallell oppsprekning (benkning). Det er mulig å ta ut stein i forekomsten, men terrengforholdene, dårlig infrastruktur og sterke variasjoner i kvalitet kan gjøre dette vanskelig driftsteknisk.
Brukseksempler
Sognegranitten regnes som sterk og holdbar, men misfarging (gulning) kan, i likhet med andre lyse granitter, forekomme ved kontinuerlig fuktpåvirkning over tid grunnet utluting av jern fra biotitt. Eksempler på bruk: Bergens Privatbank (1913), Bergen (huggete plater i øvre del av fasaden) Grand hotell (1912), Oslo (fasadeplater) Hyppig forekommende som brostein i Bergen og i lokale grunnmurer.
Historisk betydning
Svært mye anvendt som hvit brostein i Bergen på begynnelsen av 1900-tallet.
Beliggenhet
Foreekomsten ligger i Ytre Ofredal, i bratt skråning opp fra fjorden. Stedet er veiløst og fraflyttet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1913
I. Den hvite granit i Sogn, geologisk optræden og tekniske egenskaper
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.68;20 sider
Abstrakt:
Forkortet: The white granite of Sogn in Western Norway, although for many years known and repeately called attention to be geologists, has only recently come into use as a building material to any extent. In this paper is given an account of the geology and the chief technical qualities of the granite. The small sketch map p.4 shows the granite areas in the district of Inner Sogn, and especially the great mass at Årdalsfjord. We can distinguish between two granites somewhat differing as to geological age and appearance, and also varying in mineralog- ical composition, due to a varying amount of mica (biotite). The less micaceous type is the younger type (Type I), and appears mainly at the borders of the great granite areas, and forms there a kind of eruptive breccia of great dimen- sions with numerous fragments from the surrounding rocks. Great continuous masses of the younger white granite thus occur only rarely but still they do occur in some places. The other type (Type II) with somewhat greater amount of mica, is the elder and appears in great continuous areas in several places. The eruption of the white granite of Sogn marks the conclusion of the great epoch of eruption in the central part of the Norwegian-Caledonian folding zone.

Heldal, Tom; Lund, E. , 1993
Blokksteinsundersøkelser i Sogn og Fjordane
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.059;125 sider
Abstrakt:
I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune har NGU og Mineralutvikling A/S utført undersøkelser/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i fylket. I tillegg er et omfattende skriftlig materiale fra tidligere undersøkelser og driftsperioder gjennomgått og sammenstilt. To forekomster av lys tonalitt (Trondhjemitt; Årdal og Bremanger), to forekomster av rosa gneis (Leikanger og Balestrand) og en forekomst av porfyrgranitt (Hafslo) er interessant i natursteinsammenheng, og videre under- søkelser/tiltak bør konsentreres rundt disse. Under visse forutsetninger kan undersøkelser også gjøres ved flere forekomster. En rekke forekomster/lokali- teter blir i rapporten vurdert som uinteressante.

Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24009 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Trondhjemitt
24010 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Trondhjemitt
24011 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Trondhjemitt


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse