English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4643 - 603 Sletterust
(Objekt Id: 9417)
(Sist oppdatert: 17.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Hurrungane (1517-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 447026 m. Nord: 6794521 m.
Lengdegrad: 8.0117920 Breddegrad: 61.2813030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 17.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Sletterustskiferen , som er en skifrig meta-arkose, har sterkt vekslende spalbarhetsforhold som følge av en rekke forurensende fenomener. Planplatene blir ofte ujevne, flassete eller kulete, noe som vil gjøre den mindre attraktivtil gulvflis og trappetrinn. I tillegg opptrer endel rustflekker som forringer skiferen. Normal spaltetykkelse er 30-40 mm. Enkelte tynne nivå ligger på <25 mm, men det er også partier som har tykkelser på 50-80 mm, tykkelser som gjør den aktuell til bruk som murestein. Skiferfeltet inneholder et undre og et øvre skiferlag som er henholdsvis 12 m og 6 m mektig. Mellom disse lagene ligger et ca. 45 m mektig lag med en foldet, uregelmessig skifer som ikke er drivverdig. Det underste laget anses å inneholde den beste skiferen. A/S Sognestein startet i 1977 opp med ny drift på forekomsten. Den ligger imidlertid på nær 1200 m høyde over havet, og de klimatiske forhold gjør at uttak av stein kun kan skje 5-6 måneder i sommerhalvåret. Teknisk etat i Årdal kommune opplyser at den driften som startet i 1977 aldri antok de dimensjoner som var planlagt, og tok helt slutt for noen år siden (skrevet 2012). Imidlertid har det vært sporadisk drift i de senere år, da i første rekke uttak av murestein. Et firma startet prøvedrift på murestein for et par år siden, men regulær drift er foreløpig ikke kommet i gang, og for tiden er det ingen drift på forekomsten.
Beliggenhet
Forekomsten ligger 6-7 km vest for Tyinosen i nær 1200 høyde nord for RV 53.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse