Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4645 - 601 Kumle
(Object Id: 9418)
(Last updated: 18.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Askvoll (4645)
Map 1:50000: Askvoll (1117-4) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 286787 m. North: 6806394 m.
Longitude: 5.0143800 Latitude: 61.3330440
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 18.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Muscovite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Feldspar Major mineral (>10%)
Titanite Subordinate mineral (1-10%)
Opaque Subordinate mineral (1-10%)
Epidote Subordinate mineral (1-10%)

Operations
From - To Activity Comments
- 1910 Regular production

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :235 / 15

Information(s) in free text format
Description
Ovenfor gården Kumle på Atløy har det frem til 1910 vært tatt ut en god del skifer. Skiferen har blitt tatt ut i to nivåer med tykkelse på henholdsvis 3 og 5 m. Ingen vei til bruddene. Det opptrer enkelte kvartsrike bånd og folder. Kløven er tung- og tyktspaltende samt uregelmessig. Det er fortsatt mulighet for å ta ut villheller og stein til grovere murer. Ryghaug (1977) har konkludert med at forekomsten ikke var drivverdig på skifer.
Location
Skiferbruddene ligger i utmarka til gårdene på Kumle. Her er brutt skifer i et område på 100-150 m lengde med delvis nedgrodde skrothauger nedenfor.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.

Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; pages
Abstract:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway