Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4640 - 602 Leikanger
(Object Id: 9425)
(Last updated: 13.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Sogndal (4640)
Map 1:50000: Leikanger (1317-2) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 382506 m. North: 6785737 m.
Longitude: 6.8144020 Latitude: 61.1884100
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 13.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :45 / 35

Information(s) in free text format
Description
Bruddet omtales av A. Helland i NGU Publikasjon nr.10 fra 1893. Et nytt boligfelt (1977) er bygd like nedenfor de gjengrodde bruddene. Mektighet på den drivbare sonen er ca. 2 m, men for å komme til den, måtte det fjernes 3-8 m med ubrukbar skifer. Glimmersjiktene er ofte dårlig utviklet og i tillegg er bergarten foldet. Kvalitet og beliggenhet tilsier at det er uaktuelt med drift her.
Location
Oppe i lia ca. 500 m nordvest for Leikanger kirke og vel 170 m.o.h. ligger et eldre skiferbrudd.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Østligste del av bruddet, sett nordover"
Photo no. 2 showing Største bruddhøyde vel 10 m, sett nordover"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages

Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway