Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4640 - 601 Rjupeskard
(Object Id: 9428)
(Last updated: 12.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Sogndal (4640)
Map 1:50000: Solvorn (1417-4) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 395823 m. North: 6794778 m.
Longitude: 7.0569520 Latitude: 61.2733030
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Muscovite Major mineral (>10%)

Operations
From - To Activity Comments
- 1900 Pitting

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :240 / 10

Information(s) in free text format
Description
"Bergarten i området er en grå, glimmersjiktet meta-arkose. I enkelte tynne nivåer er glimmersjiktene, som består av muskovitt, skarpere og mer planparallelt utviklet enn i lagene omkring, og det er i disse nivå det på spredte steder ble revet heller I bruddområdet ved Rjupeskard har det vært drevet langsetter et ca. 4 m mektig lag og i vel 40 m lengde langs randen av en flat kolle (se bilde). Det synes som det kun er de nederste 1-2 m av bruddhøyden som har gitt brukbar skifer. Skrotprosenten må ha vært høy,- skrottippen er stor i forhold til uttatt masse. Skiferen er diffust glimmersjiktet og båndet. Ofte observeres store liggende, tette folder (isoklinale) som sammen med kvartsårer og -linser medfører ujevne (utkilende) platetykkelser som ødelegger spalteegenskapene. Ingen veier går inn i området. Hellene ble fraktet ned til dalen på vinterføre. Bruddet i Rjupeskar ble drevet så sent som i 1920-årene." Ryghaug, P. 1977.
Location
Bruddet ligger i 810 m høyde, 1,3 km NØ for Hildestad. Det vises godt på "Norge i Bilder"; og et hus står ennå igjen fra driftstiden.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway