English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4640 - 607 Øvstedalen
(Objekt Id: 9434)
(Sist oppdatert: 16.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sogndal (4640)
Kart 1:50000: Leikanger (1317-2) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 388996 m. Nord: 6788136 m.
Lengdegrad: 6.9336250 Breddegrad: 61.2118270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 13.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1900 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Voss skiferbrudd?

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :45 / 20

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er 20 m langt og skifersonen maksimalt 2.5 m tykk. Spalteegenskapene er dårlige, og dette sammen med ugunstig beliggenhet gjør at skiferdrift her er uaktuelt.
Beliggenhet
Bruddet ligger 200 m over dalbunnen i bratt og ulendt terreng på nordsiden av fjellene Mjedlhaugen og Skriki. Vanskelig å se på "Norge i Bilder", men bruddet er muligens på det angitte sted.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse