English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4636 - 602 Daløya
(Objekt Id: 9440)
(Sist oppdatert: 17.01.2011)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Solund (4636)
Kart 1:50000: Solund (1117-3) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 272918 m. Nord: 6776291 m.
Lengdegrad: 4.7920790 Breddegrad: 61.0556870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Sandstein og konglomerat Ressursundertype: Konglomerat
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 17.jan.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kornstørrelse:

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift
1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Forekomstbergart
Litologi: Konglomerat Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Konglomeratisk
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I veiskjæring er spor etter gammel drift. Ubetydelige mengder er tatt ut. NGU tok i 1996 ut en mindre blokk for saging og polering. Bergarten har en mer grønnlig farge på bollematerialet enn den ved Buskøy. Bergarten tar polering forholdsvis dårlig da det er stor variasjon i hardheten i de ulike bollene.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse