Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4627 - 601 Hanøy
(Object Id: 9448)
(Last updated: 24.02.2010)

Location
County: Vestland Municipality: Askøy (4627)
Map 1:50000: Bergen (1115-1) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 285414 m. North: 6708723 m.
Longitude: 5.0973080 Latitude: 60.4574850
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 23.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)

Operations
From - To Activity Comments
1840 - 1934 Regular production Company/Institution :Bergen Havnevesen

Deposit rock
Lithology: Granite Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture: Foliated
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
På Hanøy ligger det brudd ved Steinseidet, Jæktviken og Bolteviken. Bruddet ved Steinseidet er størst, men bergarten og kvaliteten er lik ved alle bruddene. Det er hovedsakelig tatt ut blokk for kaianlegg i Bergen. Blokkstørrelen var på ca. 1 kubikkmeter. Bergarten, en grå granittisk gneis, har noe rustutfelling og er stedvis foldet. Bergarten har verken strukturelle eller utseendemessige egenskaper som gjør den attraktiv på dagens granittmarked unntatt til kantstein og grovere murer.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway