Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4625 - 601 Drøni
(Object Id: 9466)
(Last updated: 30.09.2014)

Location
County: Vestland Municipality: Austevoll (4625)
Map 1:50000: Austevoll (1115-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 287632 m. North: 6665442 m.
Longitude: 5.1830130 Latitude: 60.0709080
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 24.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Gatesten Classification: Massive blocks Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Granite Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Operations
From - To Activity Comments
1910 - 1940 Test mining Company/Institution :Vestlandske Steinhuggeri

Deposit rock
Lithology: Granite Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en middelskornet (2-3 mm), massiv granitt med ganske mye biotitt. Den har et grønnlig skjær som antas å skyldes omdanning av feltspat til epidot (sausurittisering). Steinen ble brukt til brostein i Bergen.
Location
Bruddet er ca. 10X20 m og ligger helt nede i strandkanten mot Møkstrafjorden. Ingen vei fører til bruddet, men her er en kai som tyder på at steinen er fraktet bort sjøveien. Bruddet er drevet etter benkningen i granitten som er ca. 0,5 m mektig.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Fra bruddet"
Photo no. 2 showing Kai ved bruddet"
Photo no. 3 showing Detalj fra bruddet - mektighet på benk"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12446010001 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): ,5


The fact sheet was created on 24.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway