English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4616 - 601 Russøya
(Objekt Id: 9469)
(Sist oppdatert: 13.05.2016)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Tysnes (4616)
Kart 1:50000: Austevoll (1115-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 301817 m. Nord: 6665991 m.
Lengdegrad: 5.4368530 Breddegrad: 60.0829390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 22.apr.2016 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
På Russøya er et klebersteinsbrudd som i stor grad er tømt for steinressurser. Det er grunn til å tro at steinbruddet var i drift på 1100-tallet, og at det siden ikke har vært uttak i området. Steinbruddet er således et særdeles godt bevart middelalderbrudd. I dag ser vi: - Hovedbrudd, linseformet klebersteinskropp som er utdrevet; ca. 20 meter langt uttak, største bredde 10 meter og største dypde ca 15 meter. Hovedprodukt har vært bygningsstein. I den østlige enden av hovedbruddet ble det ved lett utgraving påvist trekonstruksjoner anlagt for å trekke blokker ut av bruddet. Disse er datert med C14 til sannsynlig tidlig 1100-tall. - Skrottipp rundt hovedbruddet - Tilførselsveg mellom hovedbrudd og primitiv kai - Kai/lasteområde; delvis anlagt kaiannlegg i en liten bukt, der topplag av skiferbergarter er fjernet ved kiling - prøvehugging av blokkstein ved sjøen. Kanaler fra prøvehugging finnes i en blanding av kleberstein og serpentinitt, altså en noe hardere stein enn i hovedbruddet. - Lite brudd ved sjøen øst for hovedbruddet (egen lokalitet). Her har det blitt tatt ut klebersteinsgryter, men uvisst hvilken alder. Vi antar at det er samtidig eller før hoveddriften i området. Det finnes analyser som indikerer en forbindelse til Munkeliv Kloster i Bergen, og at dette kan ha vært et viktig steinbrudd i en tidlig fase (tidlig 1100-tall) i byggingen av klosteret. Analysene er imidlertid ikke entydige.
Historisk betydning
Klebersteinbruddet på Russøya, med infrastruktur og godt bevarte uttaksspor, er et svært viktig kulturminne fra middelalderen. Ikke minst siden det ikke finnes tegn til at bruddet har vært drevet på et seinere stadium. Steinbruddet er i tillegg arkeologisk rikt, med middelalderske trekonstruksjoner og skrottipper som trolig inneholder mye arkeologisk materiale. Steinbruddet med dets tilhørende infrastruktur er trolig ett av de beste eksemplene i Norge på en slik industriell aktivitet i Middelalderen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Russøya"
Foto nr. 2 viser "Not specified"
Foto nr. 3 viser "Russøya hovedbrudd"
Foto nr. 4 viser "Hulveg"


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse