Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4617 - 608 Skjelnes
(Object Id: 9488)
(Last updated: 16.08.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Kvinnherad (4617)
Map 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 332625 m. North: 6664479 m.
Longitude: 5.9910050 Latitude: 60.0831250
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 26.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Muscovite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Feldspar Major mineral (>10%)
Titanite Accessory mineral (<1%)
Opaque Accessory mineral (<1%)
Epidote Accessory mineral (<1%)
Calcite Accessory mineral (<1%)

Operations
From - To Activity Comments
1900 - 1926 Regular production

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :230 / 20

Information(s) in free text format
Description
Skiferen er småfoldet og forurenset av kvartsstikk, men har bra utviklede spaltesjikt. Fargen er grå til grønnlig grå med hovedmineraler kvarts, muskovitt og feltspat. Det kan fortsatt taes ut noe skifer, men neppe kommersielt.
Location
Mellom Gjuvsland og Skjelnesodden ligger en rekke gamle skiferbrudd.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museums Årbok Norges Land og Folk, Søndre Bergenhus Amt II


The fact sheet was created on 28.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway