Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4624 - 606 Kilen
(Object Id: 9489)
(Last updated: 18.11.2014)

Location
County: Vestland Municipality: Bjørnafjorden (4624)
Map 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 325564 m. North: 6678108 m.
Longitude: 5.8526350 Latitude: 60.2023770
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 18.nov.2014 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Mica schist Grain size: Coarse grained (> 3 mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Operations
From - To Activity Comments
- 1900 Pitting

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er glimmerskifer med dårlige spalteegenskaper. Den er nokså grovkornet, og sammen med dårlige spalteegenskaper gir det ruglete og ujevn overflate på steinen. Bruddet er halvmåneformet, og dekker bare 10-20 m2. Steinen som er tatt ut er sannsynligvis brukt til grove murer i nærområdet. Forekomsten er uten økonomisk interesse
Location
Forekomsten er et skiferlag i en 2-3 m høy fjelleskrent rett S for gården Kilen ved sydenden av Skogseidvatnet. Lokaliteten ligger like bak et lite sagbruk.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddveggen"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museums Årbok


Helland, A,.1901: Bergen Museums Årbok

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12416060001 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1


The fact sheet was created on 18.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway