English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4618 - 601 Kvitno
(Objekt Id: 9496)
(Sist oppdatert: 18.11.2014)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Ullensvang (4618)
Kart 1:50000: Odda (1315-3) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 363593 m. Nord: 6673802 m.
Lengdegrad: 6.5408470 Breddegrad: 60.1782470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 18.nov.2014 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lokalbefolkningen kjenner til flere klebersteinsforekomster i dette området. De ligger i meget vanskelig terreng opp mot Folgefonna hvor gamle gryteuttak fra vikingetid er kjent.
Beliggenhet
Forekomsten ligger meget vanskelig tilgjengelig. Den er plottet etter anvisning av en eldre, lokal mann med gode lokalhistoriske kunnskaper. Steinen som ligger ved veien kan ikke være fra samme forekomst hvis forekomsten er riktig plottet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:

Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Navn på lokalitet: Raudskredbekken
(Objekt Id: 24889 601,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Ullensvang (4618)
Kart 1:50000: Odda (1315-3) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 364247 m. Nord: 6674682 m.
Lengdegrad: 6.5520400 Breddegrad: 60.1863540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
En stein bestående av kleberstein kom i 2011 sammen med et løsmasseskred og landet ved veien (nr. 550) ved Raudskredbekken 150 m nord for Eikhamrane. Opprinnelsen til steinen antas å være en av klebersteinsforekomstene som er kjent fra gammelt av.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Informasjonstavle på steinen"
Foto nr. 2 viser "Steinen som kom med skredet i 2011"


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse