English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4630 - 602 Bruvik
(Objekt Id: 9505)
(Sist oppdatert: 12.02.2008)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Osterøy (4630)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 316617 m. Nord: 6710142 m.
Lengdegrad: 5.6622750 Breddegrad: 60.4855870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Serpentinitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:

Poulsen, A.O. , 1948
Olivinsten og serpentin i Norge
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5013;4 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over 90 forekomster av olivin og serpentin i hele landet. I praksis er dette bare en navneliste og et kart.

Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Norges land og folk. Søndre Bergenhus Amt II


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse