Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4618 - 603 Bjotveit
(Object Id: 9515)
(Last updated: 14.03.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Ullensvang (4618)
Map 1:50000: Jondal (1315-4) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 358476 m. North: 6695257 m.
Longitude: 6.4336680 Latitude: 60.3689490
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 02.mar.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :300 / 22

Information(s) in free text format
Description
Bruddet dekker et areal på 10-20 m2 og avsenkningen er 2-3 m. Bergarten det er drevet på er skifrig kvartsitt som spalter for tykt til bruk som heller. Den kan kun brukes til murestein. Kvartsittlaget er ca. 2 m mektig og skifrigheten er dårlig utviklet. Forekomsten er helt uten økonomisk interesse, idet det i nærområdet finnes mye bedre forekomster.
Location
Bruddet ligger vel 50 m fra hovedveien (nr. 550), og like nedenfor første bebyggelse langs gårdsveien mot Bjotveit.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"
Photo no. 2 showing Skifrig lag"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12316030001 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway