English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomst 4621 - 603 Møn
(Objekt Id: 9520)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Voss (4621)
Kart 1:50000: Voss (1316-3) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 365254 m. Nord: 6723972 m.
Lengdegrad: 6.5369670 Breddegrad: 60.6288520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 28.02.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 09.des.2014 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Møn Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Kvarts Hovedmineral (>10%)

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :330 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det har vært drift i bruddet i ca. 150 år, og er av de eldste på Voss. Mens det tidligere var drevet ut takskifer og helleskifer, drives det i dag vesentlig på murestein og fyllmasse. Men fremdeles tas det ut en god del helleskifer. Bruddet drives av Voss skiferbrudd AS og har 4 ansatte. Bruddet dekker et areal på 35-40 mål, og bruddkanten i øst er 30-40 m høy. Anselige mengder stein er tatt ut.
Historisk betydning
Vosseskiferen er et svært viktig historisk steinmateriale på Vestlandet, særlig til taktekking.
Referanser
www.voss-skiferbrudd.no
Beliggenhet
Bruddet ligger vest for Mønsberget, i luftlinje ca. 6 km øst for Vossavangen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Også fra bruddet"
Foto nr. 3 viser "Paller med skiferheller"


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse