English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4618 - 601 Skare
(Objekt Id: 9536)
(Sist oppdatert: 05.05.2014)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Ullensvang (4618)
Kart 1:50000: Røldal (1314-1) Kart 1:250000: Sauda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 365798 m. Nord: 6646402 m.
Lengdegrad: 6.5984800 Breddegrad: 59.9331660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 17.aug.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ble i 1973 ansett som potensielt interessant for Nidarosdomens Restaureringsarbeider, og NGU fikk i oppdrag å diamantbore forekomsten. Klebersteinen har egnet farge, kornstørrelse og hardhet, men forsøk viste at eksponering i byluft noen år ville gi den en svak brunfarge av rust og en noe hullete overflate. I tillegg finnes kvartsganger og tettliggende årer som gjør det umulig å ta ut stor nok blokk (1mx1mx1m). Konklusjonen ble derfor at forekomsten ikke var drivverdig.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Frigstad, Ole F. , 1974
Geologisk undersøkelse av en klebersteinsforekomst ved diamantbor- ing. Skare, Odda, Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1182;33 sider
Abstrakt:
NGU har en stående henvendelse fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider om å lete etter brukbar kleberstein til bygnings- og skulpturformål. Utfra opplysninger i NGU's bergarkiv ble en forekomst ved Skare, Odda i Hordaland valgt ut for befaring. Under befaringen ble det bestemt at forekomsten skulle diamantbores. Klebersteinen har en egnet farge, kornstørrelse og hardhet til bruk for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Forsøk viser at materialet etter noen få års eksponering i byluft nok vil få en svak brunfarge av rust og en noe hullete overflate. Men generelt sett må klebersteinen ansees for å være av god kvalitet. Diamantboringen viser at forekomsten har et totalt kvantum som er stort nok for drift, men på grunn av kvartsganger og tettliggende årer vil det være umulig å ta ut et nevneverdig antall feilfrie blokker av størrelse 1 m3. Forekomsten vurderes derfor til ikke å være drivverdig. Dersom forekomsten allikevel ønskes åpnet ved et forsøksbrudd, anbefales den sydligste del åpnet, fordi åreavstanden er minst og kvaliteten er best der.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse