English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4625 - 604 Storvik
(Objekt Id: 9537)
(Sist oppdatert: 24.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Austevoll (4625)
Kart 1:50000: Austevoll (1115-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 287880 m. Nord: 6663755 m.
Lengdegrad: 5.1892150 Breddegrad: 60.0559290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.feb.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1910 - 1940 Regulær drift Selskap/Institusjon:Vestlanske Srenhuggeri, Bergen

Forekomstbergart
Litologi: Granitt Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
På begge sider av en smal vik kalt Storvik, ligger de to største bruddene i området. Bruddet på østsiden er størst og bruddfronten er her 25 - 30 m høy og bredden over 100 m. Granitten er grovkrystalinsk og fargen varierer i farge fra lys grå til svakt rosa. Men den er forholdsvis sterkt oppsprukket med sprekkeavstand 0.5-2 m. Plagioklasen er grønnlig og gir i enkelte snitt et blålig fargeskjær. Granitten tar polering godt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse