English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4619 - 602 Eidfjord
(Objekt Id: 9547)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Eidfjord (4619)
Kart 1:50000: Eidfjord (1415-4) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 394417 m. Nord: 6705142 m.
Lengdegrad: 7.0796820 Breddegrad: 60.4686230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Eidfjord Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)

Forekomstbergart
Litologi: Granitt Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Strukturløs
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Beskrivelse: Dagbok Jorde 1976 (lokalitet 76.929).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Jorde, Knut , 1978
Økonomisk geologi 1415 I og 1415 IV
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7528;2 sider
Abstrakt:
Forekomstens navn og koordinater: 1. Eidfjord : 394.5 6705.35 2. Dyranut : 416.9 6693.7 3. Hæreidsjøen: 392.4 6705.85 1 er middelskornet granitt, 1000 m3 er tatt ut 2 er middelskornet granitt, 1200 m3 er tatt ut 3 er grovkornet gabbro, 100 m3 er tatt ut Rapporten er kortfattede dagboknotater, som ikke gir flere opplysninger enn det som står her.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse