English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4619 - 603 Hæreidsjøen
(Objekt Id: 9548)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Eidfjord (4619)
Kart 1:50000: Eidfjord (1415-4) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 391997 m. Nord: 6705885 m.
Lengdegrad: 7.0352920 Breddegrad: 60.4746540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Gabbro Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Beskrivelse: Dagbok Jorde 1976 (lokalitet 76.536). Uttatt mengde: Omlag 100 m3

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Jorde, Knut , 1978
Økonomisk geologi 1415 I og 1415 IV
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7528;2 sider
Abstrakt:
Forekomstens navn og koordinater: 1. Eidfjord : 394.5 6705.35 2. Dyranut : 416.9 6693.7 3. Hæreidsjøen: 392.4 6705.85 1 er middelskornet granitt, 1000 m3 er tatt ut 2 er middelskornet granitt, 1200 m3 er tatt ut 3 er grovkornet gabbro, 100 m3 er tatt ut Rapporten er kortfattede dagboknotater, som ikke gir flere opplysninger enn det som står her.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse