English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4612 - 605 Vikse (2)
(Objekt Id: 9549)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Haugesund (1113-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 290225 m. Nord: 6600902 m.
Lengdegrad: 5.2942690 Breddegrad: 59.4939410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 21.okt.2014 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Glimmerskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :270 / 55

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en mørk, finkornet glimmerskfer med tildels dårlig spaltbarhet. Bergarten har en tendens til å smuldre opp. Dette kan skyldes at den er porøs, trekker vann og således smuldrer opp når den fryser. Det er brutt stein og brukt både som takskifer og murestein i nærområdet. Den dårlige spaltbarheten, samt dårlig steinkvalitet, har ført til at takskiferen har blitt skiftet etter hvert. Det har ikke vært tatt ut stein her de siste 40-50 år.
Beliggenhet
Bruddet ligger på grensen mellom dyrkajord og en bratt skrent ned mot sjøen SØ for bebyggelsen på Vikse. Bruddet er lite, det dekker et areal på 15-20 m2.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Steingjerde ved bruddet"
Foto nr. 2 viser "Mur i uthusbygning"
Foto nr. 3 viser "Bruddet brukes i dag som lagerplass"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12166050001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,5


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse