English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3025 - 603 Muserud
(Objekt Id: 9641)
(Sist oppdatert: 28.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Asker (3025)
Kart 1:50000: Drøbak (1814-2) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 577419 m. Nord: 6622039 m.
Lengdegrad: 10.3768330 Breddegrad: 59.7290480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 09.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Her er et halvmåneformet brudd og åpningen inn mot veien er 30 m. Bergarten (drammensgranitt) er veldig oppsprukket og oppknust; sprekkene er for det meste tilnærmet vertikale. Oppsprekkingen har umuliggjort produksjon av stor blokk, så mest sannsynlig har det blitt produsert gatesten herfra. Ut fra det en kan se i bruddet er det noen år siden det har vært uttak av stein her.
Beliggenhet
Forekomsten ligger 20-30 m øst for veien mellom Røyken og Hyggenvika og har grei adkomst fra denne.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse