English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3051 - 606 Toen øvre
(Objekt Id: 9652)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 509090 m. Nord: 6657389 m.
Lengdegrad: 9.1632330 Breddegrad: 60.0535840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Toen Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1991 - 1991 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Rollag kommune
Utført av T. Bjerkgård på oppdrag for kommunen
1991 - 1993 Regulær drift Selskap/Institusjon:Olav Toen, Kåre Strysse
2000 - 2000 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser
I forbindelse med trefylkesprosjektet (Buskerud, Vestfold, Telemark).

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 290 / 7 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Heddal Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :290 / 7

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet ligger i veikanten ved gårdsvei til Øvre Toen. Bruddet går ca. 8 m inn i en skrent og med høyde 4.5 m. Bruddet har en lengde på 18 m ved veien. En av de som drev bruddet, Olav Toen anslår at det er tatt ut 200 m² med heller og et mindre kvanta med murstein. Bergarten er en grå kvarts-feltspatisk skifer med hovedsaklig 0.5-1 mm store krystaller av muskovitt. Dårlig spaltbarhet og relativt dårlig bruddstyrke førte til at forekomsten ble oppgitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje , 1991
Skiferforekomster i Rollag kommune, Buskerud. Rapport fra kartlegging 1991.
;Rollag kommune;RAPPORT;[14] s. sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, T. 2000: Kartlegging av skifer i Veggli, Rollag Kommune, NGU rapport 2000.099, 19 sider.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse