English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3047 - 603 Dypingdal
(Objekt Id: 9653)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548759 m. Nord: 6658902 m.
Lengdegrad: 9.8758860 Breddegrad: 60.0643620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Serpentinitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Serpentinite Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Magnesitt Hovedmineral (>10%)
Talk Hovedmineral (>10%)
Serpentin Hovedmineral (>10%)

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten er den samme som Dypingdal magnetittgruve. Adkomst skjer langs en skogsbilvei som går fra Morud stasjon. Forekomsten er flere sonerte kropper med serpentinitt som har en magnesittrik randsone. Største utgående er ca. 12 km2. Forekomsten har produsert magnesitt som ildfast materiale, men er i dag best kjent som forekomst av edel serpentin. Edel serpentin er et dypgrønt mineral som kan inneholde spetter av hvit magnesitt, talk og enkelte ganger svarte magnetittkrystaller. Ved den nedlagte Morud stasjon ved Krøderbanen drev famlien Steinsvik produksjon av prydgjenstander av edel serpentin. Serpentin-reservene er store sett i lys av den beskjedne produksjonen som foregår.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Jøsang, Ottar , 1966
Geologiske og petrografiske undersøkelser i Modumfeltet.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.235;1-148 + p sider
Abstrakt:
Geological mapping of part of the Modum area, the northernmost part of the Kongsberg-Bamble area in the Precambrian of southern Norway, was carried out. The different rocks are described, and metasomatic processes which have taken place in some of them, are described and discussed. The tectonic features, such as faults, breccias and more of less hypothetical folds are treated. Finally an attempt is made to set up a stratigraphy of the rocks, which most likely are of sedimentary origin. The rocks in the area are amphibolites and gabbros, banded gneisses, pegmatites, different types of micaschists - among which some are sillimanite-bearing-sillimanite granites, quartzites, rocks consisting of magnesite and serpentine (often with a number of rare minerals), scapolite rocks and different sorts of albite rocks. The gabbros always change gradually into amphibolites towards their borders; most of the amphibolites in the area were most probably originally gabbroic rocks. It is shown how sillimanite micaschists with plagioclase gradually change into sillimanite granites by K-metasomatism, whereby the potassium reacts with sillimanite and quartz to give muscovite, and with the plagioclase to give microcline.

Daumann, E. , 1905
Magnesit från Snarum
;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Jernkontoret Annaler Bihang; No.6;222-225 sider


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse