English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3441 - 602 Nisjuvatnet
(Objekt Id: 9678)
(Sist oppdatert: 10.10.2011)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Gausdal (3441)
Kart 1:50000: Fåvang (1817-4) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 553746 m. Nord: 6803618 m.
Lengdegrad: 10.0052400 Breddegrad: 61.3628520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 10.okt.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Fyllittskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser " Håndstuff (grønn)"
Foto nr. 2 viser "Håndstuff (rød-fiolett)"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :274 / 18

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er tyntspaltende fyllitt (ca. 1 cm) som er brutt for produksjon av taksifer. Kvaliteten på skiferen er ikke særlig god, og det er ikke produsert så mye takstein herfra. Steinen i bruddet opptrer med to forskjellige farger. Lengst nord og vest i bruddet er skiferen grønn, mens den i sørøst er rød-fiolett. Den grønne ligger over den rød-fiolette. Bruddet dekker et areal på 0,5 mål, og det er ingen steder gått dypere enn et par meter.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca 100 m vest for Nisjuvatnet og ca 500 m SSV for Fyksesætra.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "SØ-re del av bruddet"
Foto nr. 2 viser "NV-re del av bruddet"
Foto nr. 3 viser "Skiferlager"
Foto nr. 4 viser "Fyksesætra"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Holmsen, Theodor W. , 1961
Befaring av Nisjuvann skiferfelt, Gausdal, Oppland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5617;1 sider
Abstrakt:
Feltet ligger ved Nisjuvanns NV-ende ca 4 km rett V for Skeikampen. Det er bygget bilvei like fram til forekomsten. Det tas ut endel takskifer av P. Nordlien som arbeider alene i bruddet. Det brytes på to steder. Ved a: ca. 4-5 m under toppen taes det ut en lys grønn leirskifer til tak- stein. Skifer nær toppen er rusten. Strøk 220 gr, fall 6 gr. mot N. Ved b: ca. 25 m SØ og 8 m lavere enn a taes det ut stein i større flater. Steinen har en brunfiolett fargetone. Steinen er tettere og vanskeligere å spalte enn ved a. b betegner sannsynligvis skiferens begrensning mot dypet da skiferen ser ut til å bli enda tettere lenger ned. Forekomstens mektig- het er ca. 8-10 m. Strøk 220 gr., og fall 26 gr. mot N.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
522602A Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Grønn type
522602B Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Rød-fiolett type

Navn på lokalitet: Nisjuvatnet 1
(Objekt Id: 22632 602,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Gausdal (3441)
Kart 1:50000: Fåvang (1817-4) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 554206 m. Nord: 6804270 m.
Lengdegrad: 10.0140410 Breddegrad: 61.3686380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 10.okt.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :220 / 20

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er et lite brudd hvor det er forsøkt å produsere takskifer. Det er brutt litt i grønn fyllitt i overflata på en kolle. Bruddet er delvis vannfylt.
Beliggenhet
Bruddet ligger like ved veien, ca. 300 m NV for Fyksesætra.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse