English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3435 - 608 Ormhaugen
(Objekt Id: 9735)
(Sist oppdatert: 27.09.2011)
Tilhører provinsen: Klebersten i Nord-Gudbrandsdal

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 505245 m. Nord: 6854846 m.
Lengdegrad: 9.0995900 Breddegrad: 61.8264140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kleberstein Klassifikasjon: Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Kleberen her er lys grønn men mørkere grønne "spetter", sannsynligvis kloritt. Den er relativt grovkornet og talkrik. Rester som ligger igjen ved bruddet tyder på at det har vært laget store kar av steinen. Bruddet er 30-40 m langt og ganske bredt i nordenden hvor det også er en bruddkant på 7-8 m. Her er spor etter blokkuttak ved hjlp av kanalboring, og sannsynligvis er håndholdt bor brukt (ca 4 cm i diameter). Sørover er kleberen fulgt og drevet ut slik at her er som ei grøft. Hvor dyp den er er umulig å si idet den er fyllt med søppel og skrot.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ca. 2 km nord for innsjøen Flatningen, ved enden av en kjerrevei øst for fjellet Kloneshøi.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Nordlige del av bruddet"
Foto nr. 2 viser "Sørlige del av bruddet (grøft)."
Foto nr. 3 viser "Gjenværende blokk i bruddet"
Foto nr. 4 viser "Merker etter blokkuttak"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
05156080001 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse