English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3435 - 610 Finna midtre
(Objekt Id: 9747)
(Sist oppdatert: 02.09.2011)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 499404 m. Nord: 6863488 m.
Lengdegrad: 8.9886750 Breddegrad: 61.9040270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 01.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granatglimmerskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :360 / 16

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en mørk grå granatglimmerskifer med rust på lagflatene. Den spalter tungt, mye skifer ligger igjen ved bruddet som stor blokk og det er usikkert om det er produsert noe herfra. I så fall er det helleskifer eller murestein, skiferen spalter for tykt til takskifer. Bruddet er ei grop i terrenget i 80 m lengde fra veien og rett sørover. Ved veien er gropa 3-4 m dyp, og går i null i sørenden.
Beliggenhet
En privat vei går på SV-siden av Finna 3-400 m fra elva. Dette bruddet er det første man kommer til langs denne veien, og det ligger rett sør for hovedbruddet ved Finna.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Blokk fra bruddet"
Foto nr. 3 viser "Stor blokk i nordenden av bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Strand, Geir , 1962
Notat vedrørende skiferindustrien i Gudbrandsdalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5614;4 sider
Abstrakt:
I Vågå finnes en god leirskifer ved Finna, i Skogbygda. Her har vært drift som visstnok ble innstilt p.g.a. brytnings- og transportvansker dengang. Feltene bør underkastes en ny vurdering. På Høvringen er periodevis brutt endel meget pen skifer. Dessverre er skiferen her ofte vridd. Feltene synes dog vel verdt undersøkelse, ikke minst for å se om de strekker seg videre innover fjellet. Ved Spranget, midtveis mellom Mysuseter og Rondvassbu, er i noen år drevet et brudd på en nesten hvit sparagmittskifer. Dessverre spalter den tynt. Grimsdalsfeltet i Dovre; skiferen som finnes i dette området kan man si er av god kvalitet, og årsaken til at bare små mengder tidligere er brutt er at forekomsten ligger midt på snaufjellet, 1100 m.o.h. Veibygging er ikke vanskelig. Strøm må føres fram til feltet. Det vil bli satset kraftig på en prøvedrift i dette feltet. Feltet bør befares og kartlegges før prøvedriften tar til. Det finnes helleskifer i Jønndalen i Dovre. Skiferen er lite plan, og helle- utbyttet kan bli lite.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
5156100001 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse