English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3435 - 613 Valbjør
(Objekt Id: 9750)
(Sist oppdatert: 21.09.2020)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 500965 m. Nord: 6861118 m.
Lengdegrad: 9.0183670 Breddegrad: 61.8827460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 31.aug.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1964 - 1975 Regulær drift Selskap/Institusjon:Werner Kannapin
2004 - 2009 Regulær drift Selskap/Institusjon:Øystein Hølmo

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :122 / 44

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en mørk grå, bortimot svart granatglimmerskifer som er brutt mest for takskiferproduksjon. Men i tillegg er nok endel, som spalter tykkere, produsert til heller. Det er ikke snakk om noen stor produksjon her selv om bruddet dekker et areal på vel 8 mål. Det er brutt litt i overflata, mye skifer ligger igjen rundt bruddet og skiferen har muligens for dårlig kvalitet som takskifer. Noe av produksjonen har dessuten vært dekorskifer.
Beliggenhet
Bruddet ligger i den sydvendte lia 1,3 km nord for gården Valbjør. En privat vei går inn i bruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "En annen del av bruddet"
Foto nr. 3 viser "Mye skifer ligger igjen i bruddet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
5156130001 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,5

Navn på lokalitet: Valbjør 1
(Objekt Id: 22477 613,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 501088 m. Nord: 6861022 m.
Lengdegrad: 9.0206930 Breddegrad: 61.8818910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Valbjør 2
(Objekt Id: 22478 613,02,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 501127 m. Nord: 6861005 m.
Lengdegrad: 9.0214340 Breddegrad: 61.8817380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 01.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse