English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3435 - 614 Klones
(Objekt Id: 9751)
(Sist oppdatert: 21.09.2020)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 503683 m. Nord: 6855031 m.
Lengdegrad: 9.0699270 Breddegrad: 61.8280900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 23.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :282 / 65

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er glimmerskifer med kraftig lineasjon på spalteflatene. Skiferen spalter tynt, ofte < 1 cm, og den har vært brutt utelukkende til produksjon av takskifer. Enkelte lagflater er brunfarget av rust. Bruddet er 50-60 m langt, og på det meste er det gått 6-7 m under opprinnelig overflate på terrenget. Men skiferkvaliteten er ikke særlig god, og en stor skrottipp ligger på andre siden av veien for bruddet.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved Klonessætri, ca. 2 km nord for innsjøen Flatningen i Vågå kommune. En privat vei går Ø-V forbi sætra, og bruddet ligger like nord for denne veien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddkanten der den er høyest"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
05156140001 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,2

Navn på lokalitet: Klones 1
(Objekt Id: 22545 614,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Lillehammer
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 23.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forsøk på brytning i samme sone som hovedbruddet, men kvaliteten har øyensynlig vært for dårlig. Brytningen har stoppet opp etter kort tid, og bruddet er meget lite.
Beliggenhet
Bruddet ligger 60-70 m øst for hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Klones 2
(Objekt Id: 22546 614,02,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 503804 m. Nord: 6855001 m.
Lengdegrad: 9.0722200 Breddegrad: 61.8278160
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 23.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Nok et lite forsøksbrudd i samme sone som hovedbruddet. Dette er også meget lite, og tvilsomt om her er produsert noe skifer.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca 100 m øst for hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse