English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 601 Maliberget
(Objekt Id: 9760)
(Sist oppdatert: 13.07.2021)
Tilhører provinsen: Hyperitt i Solør

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Finnskog (2116-3) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 678063 m. Nord: 6723769 m.
Lengdegrad: 12.2533540 Breddegrad: 60.6101320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Flisagabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gabbro Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Hyperitt"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er hyperitt. Den er middelskornet, tett og synes å være av de beste i området når det gjelder farge, og det var kanskje grunnen til at det i 1985 ble førsøkt å starte drift her igjen. Det gamle bruddet ligger under en bratt, østvendt fjellskrent, og noen meter opp fra bunnen er det laget en ny skjæring på ca. 10 m bredde. Men det er ikke kommet lenger enn dette, så det har åpenbart ikke blitt noen produksjon i nyere tid.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på Finnskogen, ca. 15 km øst for Flisa. Man kjører RV20 sørover fra Flisa til Jammerdal og tar vei østover til Nysæter (13 km). Her tar en privat vei nordover, og etter 3 km tar en vei av mot NV til Malibergsætrene. Forekomsten ligger 100 m N for veien fra den første av Malibergsætrene.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddveggen fra en annen vinkel"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gvein, Øyvind; Hultin, Ivar , 1960
Kartlegging av hyperittforekomstene i Solør, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5740;8 sider
Abstrakt:
Forekomster i det befarte området: Sørskogbygda, Risberget, Hankåssæter, Suppetjern, Dulpetorpet (Brusbakkene), Marliberget, Klokken, Brusen, Hellberget, Juberget, Talknuten, Bashammeren, Knutsens brudd, Opaas' brudd, Baksjøen, Skjeppåsen, Kjølaberget, Hollaberget, Vardeberget, Galteryggen. Av disse forekomstene fortjener følgende forekomster videre undersøkelser: Risberget, Klokken, Juberget, Bashammeren, Baksjøen De øvrige forekomstene er ofte lyse (hyperitt selges som såkalt "sort granitt"), urene og oppsprukket, og derfor uegnet til bygningsstein.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
425601 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Hyperitt

Navn på lokalitet: Maliberget 1
(Objekt Id: 19334 601,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Finnskog (2116-3) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 678094 m. Nord: 6723706 m.
Lengdegrad: 12.2538610 Breddegrad: 60.6095490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite brudd i hyperitt som hovedbruddet. Noen m3 er sprengt ut fra en blotning som stikker 1-2 m opp over omkringliggende terreng.
Beliggenhet
Bruddet ligger 70 m SSØ for hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse