English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 602 Ramsli
(Objekt Id: 9761)
(Sist oppdatert: 13.07.2021)
Tilhører provinsen: Hyperitt i Solør

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Finnskog (2116-3) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 688353 m. Nord: 6726032 m.
Lengdegrad: 12.4431400 Breddegrad: 60.6257090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Flisagabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gabbro Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Hyperitt"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er hyperitt. Den skiller seg ut fra de andre forekomstene i Flisa-området fordi den er betydelig mer grovkornet enn disse. Det er drevet etter en lav åsrygg i 20-30 m lengde. Betydelige mengder skrotblokk ligger igjen, så det kan ikke blitt produsert alt for mye herfra.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på Finnskogen, ca. 3 mil øst for Flisa. Man tar RV206 til Holtet, og RV202 derfra i SØ-lig retning. Etter 13 km tar en vei til venstre, først NØ-over og deretter rett nordover. Etter 3,3 km kommer man til grenda Ramsli, og forekomsten ligger knapt 200 m V for veien i et skogholt mellom to små bruk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
425602 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Hyperitt

Navn på lokalitet: Ramsli 1
(Objekt Id: 19290 602,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Finnskog (2116-3) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 688341 m. Nord: 6726041 m.
Lengdegrad: 12.4429330 Breddegrad: 60.6257950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite brudd i hyperitt som hovedbruddet. Noen få m3 er sprengt ut.
Beliggenhet
Bruddet ligger 15 m NV for hovedbruddet.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse