English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 603 Karlstad
(Objekt Id: 9762)
(Sist oppdatert: 15.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 668306 m. Nord: 6723307 m.
Lengdegrad: 12.0750070 Breddegrad: 60.6101990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Gneis Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Granittisk gneis"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en granittisk øyegneis med høyt innhold av mørke mineraler (hornblende og biotitt - ca. 50 %). De mørke mineralene er orientert i samme retning og gir bergarten en klar lagning. Bergarten har likhetstrekk med Gjesåsberget-forekomsten, men er mye mer grovkornet og mye høyere innhold av mørke mineraler. Bruddet dekker et areal på ca. 1,7 mål, og bruddveggen i bakkant mot lia er 15-20 m høy. Lite skrotblokk ligger igjen, så her har det vært produsert anslagsvis 15 000 m3 med blokk. De er blitt brukt til murer, mest til grunnmurer på hus, i nærområdet. Forekomsten var i drift til 1950-åra.
Beliggenhet
Forekomsten ligger 3 km rett øst for Flisa sentrum, like øst for Losmyra ved gården Karlstad. Bruddet ligger 150 m SØ for gården, nederst i ei skogkledd li.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet sett fra øst"
Foto nr. 2 viser "Bruddet sett fra vest"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
425603 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Øyegneis


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse