English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 604 Tyskeberget
(Objekt Id: 9763)
(Sist oppdatert: 13.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Finnskog (2116-3) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 684317 m. Nord: 6727181 m.
Lengdegrad: 12.3705890 Breddegrad: 60.6378860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: blokker Farge:
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Granitt Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Mineralogi:
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"
Foto nr. 2 viser "Håndstykke"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en grovkornet, rød foliert granitt, som er gjennomsatt av åpne og fylte sprekker.Sprekkemønstret i bergarten tilsier at man skal kunne ta ut både små blokk og enkelte større. Driften har nok stoppet opp pga. av oppsprekkingen, samt at steintypen er svært vanlig og ikke kostbar i markedet. Men betydelige mengder er tatt ut her. Bruddet dekker et areal på 5,5 mål, og avsenkningen antas å være ca. 10 m i gjennomsnitt. Det gir 50-60 000 m3 uttatt masse, og det aller meste er fraktet bort som blokk, for her ligger ikke veldig mye skrotstein igjen.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på Finnskogen, ca. 25 km øst for Flisa. Man følger RV206 til Holtet og tar deretter RV202. Etter 9 km på denne, kommer man til en privat vei som går nordover og ender i forekomsten etter 3 km.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Panoramabilde av bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Strand, Kay, 1990: Natursteinsundersøkelser i Åsnes. Mineralutvikling A/S.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
425604 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Granitt


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse