English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 606 Åslia
(Objekt Id: 9765)
(Sist oppdatert: 13.07.2021)
Tilhører provinsen: Hyperitt i Solør

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 670485 m. Nord: 6721203 m.
Lengdegrad: 12.1129230 Breddegrad: 60.5904140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Flisagabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Hyperitt"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en middelskornet hyperitt. Den har endel lyse spetter, og vil etter dagens normer for svart stein ha for dårlig kvalitet. Her er to brudd som i areal er omtrent like store, begge er på knapt 1 mål. De er vannfyllte, og således er det umulig å anslå hvor mye masse som er tatt ut, men ut fra skrottippene er det anseelige mengder.
Historikk
Informasjonstavle ved bruddet (se bilde) opplyser at driftsperioden har vært rundt forrige århundreskiftet (1895-1915). Årsak til driftsstansen var 1. verdenskrig som hindret videre eksport.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i luftlinje 6 km ØSØ for Flisa sentrum. Man tar RV20 og kjører 6 km sørover fra Flisa sentrum. Like sør for Kløfta tar en kommunal vei av mot øst, og svinger etter hvert i nordlig retning. Etter 3 km svinger veien brått rett nordover (mot Åslia) i et kryss. En privat vei går her rett fram (mot øst), og denne følges i 1,5 km. Her tar en vei rett nordover. Denne kjøres ca. 500 m; en sti tar her av fra denne og ender i Åslia-forekomsten etter vel 200 m.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Panoramabilde av det vannfylte bruddet"
Foto nr. 2 viser "Informasjonstavle ved bruddet"
Foto nr. 3 viser "Skrottippen har anselige dimensjoner"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gvein, Øyvind; Hultin, Ivar , 1960
Kartlegging av hyperittforekomstene i Solør, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5740;8 sider
Abstrakt:
Forekomster i det befarte området: Sørskogbygda, Risberget, Hankåssæter, Suppetjern, Dulpetorpet (Brusbakkene), Marliberget, Klokken, Brusen, Hellberget, Juberget, Talknuten, Bashammeren, Knutsens brudd, Opaas' brudd, Baksjøen, Skjeppåsen, Kjølaberget, Hollaberget, Vardeberget, Galteryggen. Av disse forekomstene fortjener følgende forekomster videre undersøkelser: Risberget, Klokken, Juberget, Bashammeren, Baksjøen De øvrige forekomstene er ofte lyse (hyperitt selges som såkalt "sort granitt"), urene og oppsprukket, og derfor uegnet til bygningsstein.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
425606 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Hyperitt

Navn på lokalitet: Åslia 1
(Objekt Id: 19288 606,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 670467 m. Nord: 6721254 m.
Lengdegrad: 12.1126440 Breddegrad: 60.5908830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse