English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 607 Losmyra
(Objekt Id: 9766)
(Sist oppdatert: 13.07.2021)
Tilhører provinsen: Hyperitt i Solør

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 667050 m. Nord: 6724209 m.
Lengdegrad: 12.0528590 Breddegrad: 60.6188090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Flisagabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er hyperitt. Den skiller seg lite fra hyperitter i andre brudd i området - middelskornet og ikke så svart som den burde for å være attraktiv på markedet. Grunnet oppsprekking er det ikke mulig å få stor blokk. Skrotprosenten ved bryting blir høy, det synes i en anselig tipp ned for forekomsten mot Losmyra. Bruddet er ganske stort, i bakkant er bruddveggen 15-20 m høy og arealet er litt over 2 mål. Uttatt masse blir 3000 - 4000 m3. Stor blokk av en granittisk bergart er tippet i bruddet, uvisst av hvilken grunn.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i luftlinje litt over 2 km øst for Flisa sentrum. Den ligger i vestkanten av Losmyra, 200 m opp fra myra, i skogterreng SSØ for toppen av Bashammeren. En dårlig skogsvei (kjerrevei) fra syd går rett forbi forekomsten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet sett fra nord"
Foto nr. 2 viser "Bruddet sett fra øst"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gvein, Øyvind; Hultin, Ivar , 1960
Kartlegging av hyperittforekomstene i Solør, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5740;8 sider
Abstrakt:
Forekomster i det befarte området: Sørskogbygda, Risberget, Hankåssæter, Suppetjern, Dulpetorpet (Brusbakkene), Marliberget, Klokken, Brusen, Hellberget, Juberget, Talknuten, Bashammeren, Knutsens brudd, Opaas' brudd, Baksjøen, Skjeppåsen, Kjølaberget, Hollaberget, Vardeberget, Galteryggen. Av disse forekomstene fortjener følgende forekomster videre undersøkelser: Risberget, Klokken, Juberget, Bashammeren, Baksjøen De øvrige forekomstene er ofte lyse (hyperitt selges som såkalt "sort granitt"), urene og oppsprukket, og derfor uegnet til bygningsstein.

Sverdrup, Thor L. , 1960
Uttalelse om hyperittfeltene i Bashammaren, Åsnes kommune, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5739;8 sider
Abstrakt:
Uttalelsen er gitt som følge av søknad om et lån for utbygging av foredlings- anlegg på Flisa av "sort granitt". Bashammaren er en fjellrygg som strekker seg tilnærmet N-S i ca. 3 km lengde. Det er idag to brudd i drift her. Helt mot øst og helt mot vest i grensepartiene til en gneis-granitt har man soner som ikke kan nyttes som "sort granitt". Videre virker det som om hype- ritten er noe magnetitt-ilmenitt-anriket i grensesonene. Fra midtpartiet av Bashammaren og nordover på vestsiden har man et drivverdig parti med hyperitt. At en har drivverdig hyperitt langs hele østsiden er tvilsomt, men partier på denne linjen sees. At en i den nordlige del av Bashammaren skulle ha grunnlag for anleggelse av fire større brudd skulle det ikke være tvil om. Dette bildet vil muligens endre seg når de mer detaljerte undersøkelsene er gjort.

Sverdrup, Thor L. , 1961
Foreløpige undersøkelser av hyperittfeltene i området Kongsvinger- Elverum, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5737;3 sider
Abstrakt:
Forekomster: 1341 Opaas 33 3387 67256 1340 Bashammeren 33 3384 67248 1340 Knutsens brudd 33 3384 67248 1336 Juberget 33 3420 67206, 3426 67205 1338 Talknuten 33 3417 67202 På grunn av overdekke var det ved undersøkelsene meget vanskelig å få kart- lagt forekomstene i detalj på overflaten. Etter undersøkelsene er en rekke av de befarte forekomster plukket ut for en seinere undersøkelse. Generelt kan man si at selve hyperitten, som er massiv, er ofte oppsprukket, og det er vesentlig denne oppsprekning som forårsaker at større blokker van- skelig kan tas ut.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse