English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 609 Storknuten
(Objekt Id: 9768)
(Sist oppdatert: 15.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 661851 m. Nord: 6726119 m.
Lengdegrad: 11.9595800 Breddegrad: 60.6380750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 06.nov.2008 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kleberstein Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Kleberstein"
Foto nr. 2 viser "Saget flate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Vi fikk anvist forekomsten av Asbjørn Langerud, en over 80 år gammel pensjonist fra Flisa. Forekomsten sees som ei grop i skogen på noen meters lengde med en kleberblotning i nordenden (ca. 1 m2). I gropa ligger små og større blokk av forskjellige bergarter. Bortsett fra dette er alt overgrodd, men vi fant ei relativt stor blokk av klebersten som vi fikk delt opp slik at vi fikk en prøve. Kleberen er grovkornet og relativt løs, fattig på talk, men desto rikere på kloritt. Den egner seg ikke særlig godt for bearbeiding. I en rapport i NGUs Bergarkiv fra 1936 av Rolf Falch Muus (BA 5070) må det være denne forekomsten som er beskrevet. Han skriver at bruddet sannsynligvis har vært drevet helt fra vikingetiden, og at det ved gjenopptagelse på slutten av 1800-tallet var halvuthugne gryter på veggene.
Beliggenhet
Når en kommer nordfra, går RV20 7 km i rett linje fra Haslemoen mot SØ. 1 km etter rettstrekningen tar en vei nordover mot Bjørneby og Såset, og en bomvei går videre nordover inn i skogen. 300 m fra bommen deler denne seg, man tar da veien lengst vest og kjører vel 1 km. Her ligger kleberforekomsten like ved veien på venstre side, rett under toppen på Storknuten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Falch Muus, R. 1936: Nyttbare bergarter i Solør. NGU Bergarkivet nr. 5070. 4 sider.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse