English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 613 Suppertjern
(Objekt Id: 9772)
(Sist oppdatert: 13.07.2021)
Tilhører provinsen: Hyperitt i Solør

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Kynna (2016-1) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 667437 m. Nord: 6742777 m.
Lengdegrad: 12.0757890 Breddegrad: 60.7851190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Flisagabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Hyperitt"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er fin- til middelskornet hyperitt. Den må regnes til de mørkeste i området, og således de beste med tanke på utnyttelse. Det er umulig å se forskjell på hyperitten her og på Maliberget som ligger over to mil lenger syd. Storparten av bruddet er vannfyllt. Det dekker et areal på 7-800 m2. Bruddet er ikke av de verst igjengrodde, noe som tyder på at det var et av de siste som ble nedlagt. En kran står igjen, og deler av en bil hvor det antas at motoren er brukt til å drive krana.
Beliggenhet
Dette er det nordligste av hyperittbruddene i Solør. I luftlinje er avstanden 19 km fra Flisa sentrum, retningen er nesten rett nord. Her er bare skog i flere km omkrets. For å komme til bruddet med bil, og med utgangspunkt Flisa, må man først kjøre 8 km NNØ-over på RV206 til Bråtebekken. Her tar en bygdevei av rett nordover, forbi sønde Karlstad og videre nordover hvor veien går over til skosvei. Etter vel 5 km krysses Nyåa like syd for Haraldsåsen, og etter ytterligere 5 km mot nord kommer man inntil elva Kynna. Veien dreier her mot vest og ender like syd for Suppertjern. En vil finne bruddet 100 m SØ for utløpet for Fløgåa, fra Suppertjern.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "SØ-tre del av bruddet (som ikke er vannfyllt)"
Foto nr. 2 viser "Den vannfylte delen av bruddet"
Foto nr. 3 viser "Gjenstående kran i bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gvein, Øyvind; Hultin, Ivar , 1960
Kartlegging av hyperittforekomstene i Solør, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5740;8 sider
Abstrakt:
Forekomster i det befarte området: Sørskogbygda, Risberget, Hankåssæter, Suppetjern, Dulpetorpet (Brusbakkene), Marliberget, Klokken, Brusen, Hellberget, Juberget, Talknuten, Bashammeren, Knutsens brudd, Opaas' brudd, Baksjøen, Skjeppåsen, Kjølaberget, Hollaberget, Vardeberget, Galteryggen. Av disse forekomstene fortjener følgende forekomster videre undersøkelser: Risberget, Klokken, Juberget, Bashammeren, Baksjøen De øvrige forekomstene er ofte lyse (hyperitt selges som såkalt "sort granitt"), urene og oppsprukket, og derfor uegnet til bygningsstein.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
425613 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Hyperitt

Navn på lokalitet: Suppertjern 1
(Objekt Id: 19361 613,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Kynna (2016-1) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 667418 m. Nord: 6742808 m.
Lengdegrad: 12.0754670 Breddegrad: 60.7854110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er 20 m langt, og er nærmest en røsk. Lite er sprengt ut, antagelig er bergarten avdekket mest for å undersøke kvaliteten her i fortsettelsen av hovedbruddet.
Beliggenhet
Bruddet ligger 30 m NV for hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse