English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3030 - 601 Piggåsen
(Objekt Id: 9806)
(Sist oppdatert: 21.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Lillestrøm (3030)
Kart 1:50000: Fet (1914-1) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 623720 m. Nord: 6648640 m.
Lengdegrad: 11.2154610 Breddegrad: 59.9565210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 04.okt.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kleberstein Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Saget flate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Oktober 2004: Det er ikke lett å se at det har foregått noe virksomhet her. Forekomsten er svært overgrodd av stor skog og delvis dekt av steinras fra Piggåsen. Brytningen har foregått i vikingetiden, og er registrert som fornminne. Det forhindrer all prøvetaking og undersøkelse av forekomsten for økonomiske forhold. Ved vår befaring traff vi på en arkeolog, engasjert av Akershus Fylkeskommune, i ferd med å starte arkeologiske utgravinger i området. Januar 2009: I årene etter vår befaring i 2004 er det foretatt arkeologiske utgravinger ved Piggåsen i regi av Akershus Fylkeskommune og Fet kommune, og det er satt opp informasjonstavler med henblikk på turisme. I forbindelse med den geologiske verdenskongressen på Lillestrøm i august 2008 ble det foretatt en ekskursjon til Piggåsen, og Tom Heldal tok bilder av informasjonstavler, gjenstående framgravde gryte-emner etc. Arkeologene har funnet ut at høydepunktet for aktiviteten i bruddene var i vikingetiden, for ca. 1000-1300 år siden. Produktene (mest gryter og kar) er blitt fraktet nedover Glomma og ut i Viken (Oslofjorden). Produksjonsområdet dekker et areal på 50x200 meter. Terrenget her var opprinnelig flatt, men består nå av markerte voller (avfallshauger) avskjært av dype sjakter, og på grunn av gruveaktiviteten ligger dagens terrengnivå flere meter over det opprinnelige. Hovedproduksjonen var gryter, men i tillegg ble det laget spinnehjul, vevlodd og fiskesøkker. Kleberstein antas også å være brukt som legemiddel, og den var velegnet til å lage støpeformer for jern og bronse.
Beliggenhet
Forekomsten ligger rett øst for toppen på Piggåsen, 5-600 m sørvest for Lystadmoen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Ras fra Piggåsen"
Foto nr. 3 viser "Gryte-emne"
Foto nr. 4 viser "Gruveinngang"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Karlsen, Tor Arne; Nilsson, Lars Petter , 2000
Talc deposits in Norway
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.135;146 sider
Abstrakt:
Information about talc and soapstone deposits registered in NGU's different databases and various available literature have been collected and described in the present report. Around 400 deposits/occurrences are known, but the detail of the available information varies widely. By reading old field-books as well as old manuscripts, maps, etc. dating as far back as A.D.1758, quite a lot of data has been found. The result of the work shows that most described talc in Norway is of ultramafic origin and is associated with serpentinites. The most common mineral association is talc + breunnerite. Different talc-provinces can be defined from the registered and non-registered data, the most important being Nord-Gudbrandsdalen, Altermark and Stølsheimen. While Altermark and Stølsheimen have been investgated in some detail with respect to talc as an industrial mineral, the Nord-Gudbrandsdalen talc province has been investigated both for milling talc and for soapstone use as dimension stone. Deposits that are probably extensive, but have so far not been investigated in detail, include the Lesjehorrungane deposits in the Nord-Gudbrandsdalen region and the Raudfjellet deposit in Nord-Trøndelag. The fractionated metakomatiites (pale green talc-chlorite rocks) of the southern part of the Palaeo-proterozoic Karasjok Greenstone Belt in Finnmark, Northern Norway, possibly represents, by far, the largest accumulations of talc in Norway. These rocks are recently mapped, for the first time, but other critical information is, however, very scarce.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
227601 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Kleberstein


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse