Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3011 - 605 Hogget
(Object Id: 9813)
(Last updated: 16.02.2010)
Belongs to the Province: Iddefjord granite

Location
County: Viken Municipality: Hvaler (3011)
Map 1:50000: Fredrikstad (1913-3) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 614358 m. North: 6544911 m.
Longitude: 10.9923110 Latitude: 59.0283260
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 30.jun.2005 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Dette er et stort bruddområde på SV-re del av Kirkøy. Området går langs stranda i 5-600 m lengde og på det meste 50 m innover. Nærmest hele dette området er dekt av brudd. Ingen steder er det gått i dybden, stort sett <1 m avsenkning. Det meste av produksjonen synes å ha gått til gatestein. Granitten er svakt gul-brun, og er mer finkornig enn ellers i området. Bruddområdet tar slutt mot nord på grunn av grense mot granittiske gneiser. I regi av Hvaler kommune er det plassert et par kunstverk av tilhogd og polert granitt i området. En italiensk kunstner har laget kunstverkene.
Location
Ca. 300 m etter å ha kommet ut av tunellen på RV 108 på Kirkøy, tar en vei sørover. Ved å kjøre denne så langt sør og vest man kommer, er det bare et par hundre meters gange videre SV-over før man er i bruddområdet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Fra bruddområdet med skrotblokk"
Photo no. 2 showing Fra bruddområdet + et av kunstverkene som er plassert her."
Photo no. 3 showing Nærbilde av kunstverket"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 pages
Abstract:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway