Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3001 - 614 Haugeli
(Object Id: 9833)
(Last updated: 16.02.2010)
Belongs to the Province: Iddefjord granite

Location
County: Viken Municipality: Halden (3001)
Map 1:50000: Kornsjø (2012-4) Map 1:250000: Uddevalla
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 641918 m. North: 6542491 m.
Longitude: 11.4704420 Latitude: 58.9983540
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger i et område med ansamling av mindre brudd. Det er en del bebyggelse som gjør området mindre interessant i dag. Det henvises til Gautneb H., Øvereng O. & Heldal, T. 1999: Granittforekomster i Halden kommune, NGU rapport 99.061, for ytterligere beskrivelser.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard ; Øvereng, Odd ; Heldal, Tom , 1999
Granittforekomster i Halden kommune.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.99.061;17 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over de industrielle aspekter ved natursteinsdrift og variasjonen i Iddefjordsgranitten med hensyn til dens potensiale som naturstein. Ved Iddefjorden har granitten en lengde og bredde på henholdsvis ca. 20 og 4 km. Fra polerte prøveplater har vi delt granitten inn i følgende typer: Type A er middelskornet og noe rødlig i farge og har sin største utbredelse rundt brekke. Type B er middels til grovkornet og grå av farge og opptrer i området Hov-Folkvang-Skriverøya. Type C er lik type B men har en mindre kornstørrelse og finnes i området fra Berby og sørover. Type D er markert forskjellig fra alle andre og er finkornet og lys grå av farge, den finnes i området rundt Liholt. Basert på oppsprekking har vi delt inn granitten i følgende klasser: Klasse 1 (mest massiv) har mer enn 1.5 meter benketykkelse og 2-3 meter mellom vertikale sprekker. Klasse 3 (mest oppsprukket) har mindre enn 1.5 meter benketykkelse og 2-3 meter mellom vertikale sprekker. Granitt av klasse 2 finnes i en smal sone i Hovområdet samt ved Skriverøya; her er det mulig å finne forekomster med liten skrotprosent og stor blokk. Granitt av klasse 2 har ganske stor utbredelse, spesielt vil vi påpeke området nord for Brekke. Her er det mulig å finne forekomster som kan produsere stor blokk, men skrotprosenten vil nok bli høyere enn i området med klasse 1. I områder der granitten er av klasse 3 tror vi det er vanskelig å etablere lønnsom blokkproduksjon.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway