Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3013 - 602 Viken
(Object Id: 9842)
(Last updated: 05.02.2010)

Location
County: Viken Municipality: Marker (3013)
Map 1:50000: Øymark (2013-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 654258 m. North: 6585295 m.
Longitude: 11.7152820 Latitude: 59.3780440
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 19.jul.2006 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten er klart den som har produsert mest kleber av forekomstene i Indre Østfold. For å komme til kleberen er det drevet en adkomststoll i Ø-V-retning i ca. 40 m lengde og 10-12 m avsenkning. Stollen fortsetter i samme retning inn i kleberen ytterligere 40 m hvor kleberen tar slutt. Fra enden av stollen er forekomsten drevet langs åssiden mot SSØ i 50 -100 m lengde. Her er det ikke gått så langt ned, maksimalt 2-3 m. I andre enden av gruveområdet, mot Store Lee i N-lig retning, ligger en skrottipp av anseelige dimensjoner. Lengden er ca. 100 m, og hver m inneholder ca. 5 m3 stein, dvs. totalt ca. 500 m3.
Location
Gruva ligger ca. 200 m NV for gården Viken, vest for Østre Otteidvika i Store Lee. Forekomsten er drevet fra kanten av dyrkajorda på gården og inn i et skogkledd område.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Panorama av skrottippen."
Photo no. 2 showing Stoll inn til hovedgruva"
Photo no. 3 showing Hovedgruva"
Photo no. 4 showing Vinsj fra driftstida"
Photo no. 5 showing Gjenværende blokk fra utskipningen ved Store Lee."


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway