English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3013 - 604 Solerudberget
(Objekt Id: 9844)
(Sist oppdatert: 21.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Marker (3013)
Kart 1:50000: Øymark (2013-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 653827 m. Nord: 6586045 m.
Lengdegrad: 11.7082420 Breddegrad: 59.3849290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 19.jul.2006 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Kleberstenskroppen utgjør en markert, nærmest sirkelrund høyde i terrenget. Bergarten varierer sterkt i denne kroppen, det er ikke mange steder kleberen er av god kvalitet. Over kleberen ligger ei kappe av serpentinitt som har forhindret kleberen i å forvitre. Hele det blottede området med kleber og serpentinitt er ca. 50 m i diameter. Fra denne forekomsten har det gått jernbane ned til Store Lee, hvor blokk er blitt lastet på båt. Her ligger fremdeles et lager av kleberstensblokk igjen (se bilde). Store Lee hadde også dengang det var drift her (for ca. 100 år siden) forbindelse til sjøen med sluser. Jernbanens lengde var ca. 600 m.
Beliggenhet
For å komme til forekomsten må man kjøre til gården Berget. Forekomsten ligger i skogen ca. 100 m syd for gården.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddområdet"
Foto nr. 2 viser "Toppen av kollen det er brutt kleber fra"
Foto nr. 3 viser "Utsprengt blokk på toppen av kollen"


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse