NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Smith, H. H.
Tittel: Rapport over The Leka Copper mines belonging to the Narvik Explaration Company,Norway.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 2882
Sidetall: 4
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KOBBER
Sammendrag: Rapporten er håndskrevet på engelsk. Den inneholder følgende kapitler. Geografi, sted og eiendomsforhold, vær og vegitasjon, veier og transport. Dannelse av forekomsten, kvalitet og prøver. Malmforekomstens utbredelse på Leka. Utvikling av grensene, Alment, Resyme.