NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Smith, H. H.
Tittel: Rapport over: The Leka copper mine in Norway (Praktisktalt identisk med BA rapp. 2882)
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 2881
Sidetall: 5
Årstall: 1903
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KOBBER
Sammendrag: Rapporten er håndskrevet på engelsk og er tildels vanskelig å lese. Rapporten inneholder følgende kapitler. Geografi, Beliggenhet og eiendomsforhold. Vær og vegitasjon, Veier og transport, Dannelse av forekomsten. Kvalitet, Prøver, Utvikling av gruben Alment og Resyme. I følge beskrivelsen må dette dreie seg om Leknesbukta kopperskjerp.