NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Pollack; Horvath
Tittel: Kupfererz-Lagerstatte Leka. (identisk med rapport BA 886)
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 1161
Sidetall: 2
Årstall: 1944
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KOBBER
Sammendrag: Rapporten beskriver kobberskjerp ved Leknesbukta og ved Frøviken. Ved Leknesbukta sees en vannfylt synk, angivelig 30 m dyp. Ved skjerpet sees to 1 m mektige impregnasjonssone med kobberkis og mindre mengde svovelkis og magnetkis. Kobbergehalten i impregnasjonsonen anslås til 2-3 % Cu. Omlag 100m NV for skjerpet er det en liten vannfylt synk. Frøviken: Like vest for vegen ved Frøviken er det et skjerp En 2 m mektig kobberkis impregnert sone sees. I 1918 ble det avbygget en 30 m dyp skjakt. Her ble det tatt ut 30 tonn skeidemalm med 2 % Cu. Ca 1 km lengre mot NØ er det et nytt skjerp med 1 m mektig kisimpregnert sone. Her er mindre kobberkis i forhold til svovelkis og magnetkis. Nær og paralelt til gabbro- serpentin grensen strekker det seg en kisimpregnert sone i NØ-Sv retning. Sonen er av liten mektighet og er av brutt flere steder på den 8 km lange strekning mellom. Frøviken og Linkesbukta. Den kisførende sone faller antagelig sammen med en bevegelsessone.
Vis hele dokumentet