NGUs referansedatabase for publikasjoner


Dokumenttype: FAGRAPPORT
Forfatter(e): Ursin, M.
Tittel: Rapport over Leka gruver.
Utgiver: Norges geologiske undersøkelse
Serie/Kilde: Bergarkivet
Serienummer: BA 182
Sidetall: 3
Årstall: 1916
Fylke: TRØNDELAG
Kommune: LEKA
Fagområde: MALMGEOLOGI
Emneord: KOBBER
Sammendrag: Frøviken grube ligger på Sørsiden av Leka, ved vegen mellom Skei og Solsem og ca 300 m fra sjøen, ved Frøvik sundet. Her var det før 1915 neddrevet en synk 2x3 m og 12 m dyp. Forfatteren opptok driften september 1915 og drev forekomsten fram til jul samme år. Synken var pr 18/1 - 19/6 nedrevet til 21,5 m, sålens areal var 2,5 x 7m. Regulær malmgang ble først funnet på 18 m dyp. I sålen har gangen en bredde på 1 m. Kobberkisen opptrer i skifer og har en gehalt på 7 - 10 % Cu uten skeiding. Forekomsten følges i dagen 600 m før overdekning. I området finnes foruten Frøvikgangen to paralelle ganger med samme strøkretning. Forfatteren antar følgende malmforråd ved Frøvike. Frøviken grube ligger på 64 m.o.h. Malmgangen begynner på 18 m dyp, 64 -18=46 m malmhøyde over sjømålet. Lengden antas å være 600 m, mektigheten 1 m: 46x1x600m3=27600 m2 828 00 tonn koppermalm.
Vis hele dokumentet